Morate li uvijek biti u pravu?

Morate li uvijek biti u pravu?

Debati je uvijek cilj nametnuti sugovorniku svoje mišljenje, dok je dijalogu cilj razmjena mišljenja…

Kada razgovarate s prijateljima, a posebno partnerom potrudite se razumjeti i njihova stajališta.

Jer u prijateljskim razgovorima cilj nikako ne bi smio biti nametnuti svoje mišljenje (ono što često nazivamo savjet koji prijatelj mora poslušati ako ima imalo mozga), nego otvoreno i neobvezno razgovarati o temi kako bi sugovornik čuo i različita stajališta.

Stručnim jezikom reklo bi se da uvijek morate voditi dijalog, a ne debatu. Jer u debati je uvijek cilj nametnuti sugovorniku svoje mišljenje, dok je dijalogu cilj razmjena mišljenja.

Ukoliko budete sve nesuglasice rješavali svađom odnosno nametanjem svoga mišljenja kao ispravnog, sugovornik će se osjećati ugroženim i smatrat će da ga maltretirate ili pokušavate s njim manipulirati.

Evo razlike:

DIJALOG:       dvije osobe žele postići razumijevanje
DEBATA:       cilj je pobijediti

DIJALOG:      cilj je potpuno istražiti problem
DEBATA:       cilj je nametnuti svoje viđenje problema

DIJALOG:       druga strana se sluša kako bi se razumjela, pronašlo značenje u njenim riječima i pronašao sporazum
DEBATA:       napadate drugu stranu

DIJALOG:       istražujete mogućnosti za promjenu mišljenja
DEBATA:       kritični ste prema sugovornikovom stavu

DIJALOG:       preispitujete svoje stavove
DEBATA:       odbacujete mogućnost da je sugovornikovo stajalište ispravno

DIJALOG:       otvaraju se mogućnosti da se zajedničkim snagama pronađe novo rješenje
DEBATA:       stvara se zatvoreni stav

DIJALOG:       prihvaćate mogućnost da postoji bolje mišljenje od vašeg
DEBATA:       slijepo vjerujete samo sebi

DIJALOG:      želite postići dogovor
DEBATA:       želite sugovornikov prelazak na vašu stranu

DIJALOG:      tražite sličnost
DEBATA:       ističete razlike

DIJALOG:       iskreno ste zainteresirani za ono što vam sugovornik govori
DEBATA:       tražite slabosti u sugovornikovim riječima, fokusirate se na njegovu ranjivost i  udarate nisko

DIJALOG:       pretpostavljate da nikad jedna osoba sama ne može spoznati cijelu istinu, istina je negdje između
DEBATA:       pretpostavljate da netko od sugovornika mora imati pravo, a drugi krivo

DIJALOG:       rasprava ne mora završiti nikakvim definitivnim zaključkom
DEBATA:       jedna strana mora pobijediti

Izvor:  A Comparision of dialogue and Debate, Study Circles Research Centar

Ostavite komentar

*