23. veljače 2024.

OSOBNI RAZVOJ

O vama – COVER magazin –

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

Ako znate što je bioritam vjerojatno ste svratili nekoliko puta na naš portal i provjerili svoj bioritam. Svatko ima svoje razloge iz kojih ga provjerava, a ispod vam navodimo odgovore ljudi koji su nam se povratno javili i objasnili zbog čega oni provjeravaju svoj bioritam svakodnevno.

1. Da bolje razumijem svoju energiju.
2. Učitam bioritam kako bi znao kojim danima trebam izbjegavati određene aktivnosti.
3. Provjeravam koincidenciju bioritma i pozitivnih događaja.
4. Na ovaj način pogađam svoje sretne dane, za sretne aktivnosti.
5. Vjerujem u životne cikluse u svim formama, pa tako i u bioritam.
6. Pomoću bioritma planiram svoje dane.
7. Bioritam mi pomaže da bolje razumijem sebe.
8. Prvo sam ga koristio da vidim koliko je točan, pa sam s vremenom stekao naviku.
9. Bioritam mi služi da organiziram sastanke, shvaćam svoja fizička ograničenja, te da pomno biram dane za ljubavnu komunikaciju.
10. Pokušavam vidjeti koji dani su mi nakloni, a kada se trebam primiriti.
11. Koristim ga da sebi objasnim svoje promjene raspoloženja.
12. Pomoću bioritma raspoređujem zadatke koji su emotivno, fizički i intelektualno zahtjevni.
13. Uz pomoć bioritma vrednujem kako funkcioniram.
14. Bioritam učitavam iz znatiželje. Naviknula sam se na gledanje,
15. Bioritam računam kako bi razumio svoje uspone i padove.
16. Bioritam mi je bitan aspekt jer važne odluke odgađam dok se mentalna i emotivna linija obje ne dignu iznad crte.
17. Pomoću bioritma predviđam najbolje dane i tako raspoređujem aktivnosti kako bi se najmanje iscrpio.
18. Kako bi razumio zbog čega se nekim danima osjećam odlično, a ponekad nemam energije ni za osnovne zadatke.
19. Bioritam kalkuliram kako bi povećao svoje blagostanje.
20. Bioritam računam da dobijem opći dojam o danu i nekoliko dana pred sobom.

Svoj bioritam možete izračunati ovdje: Bioritam

Bioritam