20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

20 razloga zašto ljudi računaju bioritam

Ako znate što je bioritam vjerojatno ste svratili nekoliko puta na naš portal i provjerili svoj bioritam. Svatko ima svoje razloge iz kojih ga provjerava, a ispod vam navodimo odgovore ljudi koji su nam se povratno javili i objasnili zbog čega oni provjeravaju svoj bioritam svakodnevno.

1. Da bolje razumijem svoju energiju.
2. Učitam bioritam kako bi znao kojim danima trebam izbjegavati određene aktivnosti.
3. Provjeravam koincidenciju bioritma i pozitivnih događaja.
4. Na ovaj način pogađam svoje sretne dane, za sretne aktivnosti.
5. Vjerujem u životne cikluse u svim formama, pa tako i u bioritam.
6. Pomoću bioritma planiram svoje dane.
7. Bioritam mi pomaže da bolje razumijem sebe.
8. Prvo sam ga koristio da vidim koliko je točan, pa sam s vremenom stekao naviku.
9. Bioritam mi služi da organiziram sastanke, shvaćam svoja fizička ograničenja, te da pomno biram dane za ljubavnu komunikaciju.
10. Pokušavam vidjeti koji dani su mi nakloni, a kada se trebam primiriti.
11. Koristim ga da sebi objasnim svoje promjene raspoloženja.
12. Pomoću bioritma raspoređujem zadatke koji su emotivno, fizički i intelektualno zahtjevni.
13. Uz pomoć bioritma vrednujem kako funkcioniram.
14. Bioritam učitavam iz znatiželje. Naviknula sam se na gledanje,
15. Bioritam računam kako bi razumio svoje uspone i padove.
16. Bioritam mi je bitan aspekt jer važne odluke odgađam dok se mentalna i emotivna linija obje ne dignu iznad crte.
17. Pomoću bioritma predviđam najbolje dane i tako raspoređujem aktivnosti kako bi se najmanje iscrpio.
18. Kako bi razumio zbog čega se nekim danima osjećam odlično, a ponekad nemam energije ni za osnovne zadatke.
19. Bioritam kalkuliram kako bi povećao svoje blagostanje.
20. Bioritam računam da dobijem opći dojam o danu i nekoliko dana pred sobom.

Svoj bioritam možete izračunati ovdje: Bioritam

Bioritam

 

Objavljeno
Kategorizirano kao Osobnost

Ostavite komentar

*